Cerkiew NT

cerkiew nt

Cerkiew wzniesiona pod koniec XIX wieku. Po wysiedleniu Ukraińców z tych ziem, świątynia została opuszczona. Odremontowana w latach 90. Większość początkowego wyposażenia cerkwi zostało rozgrabione.