Cerkiew On

cerkiew on

Murowana cerkiew z początku XX wieku. Wokół świątyni znajduje się stary cmentarz oraz dzwonnica. W cerkwi zachowała się w dość dobrym stanie polichromia na kopule oraz portrety czterech ewangelistów wraz z czterema postaciami – symbolami. Malowidła przedstawiają Łukasza z wołem, Marka z lwem, Jana z orłem oraz Mateusza z człowiekiem. Ma to swoje źródło w czterech istotach żyjących, o których czytamy w wizji Ezechiela (1,1-14) oraz w apokalipsie św. Jana (Ap 4,6-8). Po wojnie, przez niemal 50 lat świątynia służyła za… magazyn. Obecnie opuszczona cerkiew znajduje się w coraz gorszym stanie i wymaga pilnego remontu.