Ciepłownia

Zbudowana w drugiej połowie XIX wieku ciepłownia miała zapewniać ciepło Dworcowi Głównemu. Plany zagospodarowania ciepłowni jako spalarnia śmieci nie spotkały się z dobrym przyjęciem ze strony pobliskich mieszkańców. Obecnie są plany utworzenia tam obiektu o charakterze sportowo-kulturalnym. Niestety brak inwestorów, którzy zechcieliby podjąć się rewitalizacji sprawia, że ciepłownia dalej niszczeje.