Fabryka Chemii Przemysłowej

Fabryka Chemii Przemysłowej

Zakłady powstały na początku XX wieku. Fabryka miała bardzo dogodną lokalizację – znajdowała się blisko rzeki, dzięki czemu można było korzystać z transportu wodnego. Po wybuchu II wojny światowej zakłady przeszły w posiadanie wojska, które urządziło tu magazyny oraz naprawiało ciężkie uzbrojenie. Po 1945 roku fabryka nie mogła zacząć produkcji z powodu częściowych zniszczeń instalacji. Od początku lat 50. fabryka wchodziła w skład wielu spółek. W latach 90. zakłady zostały zakupione przez Skarb Państwa. Dwa lata później fabryka ulega zalaniu przez powódź, co doprowadziło do poddania zakładów w stan likwidacji. Kilka miesięcy później fabrykę kupił duży koncern chemiczny. Z początkiem XXI wieku zakłady ponownie poddane zostały w stan likwidacji.