Małopolska – opuszczone miejsca

pałac P.
kotłownia P.
pałac