Pałac MH

XVII wieczny pałac. Pod koniec 18. stulecia rezydencję nabył jeden z ministrów, zaś kilkadziesiąt lat później trafił w ręce w niemieckiej rodziny arystokratycznej, w posiadaniu której była ponad 100 lat, aż do zakończenia II wojny światowej. W I połowie XIX wieku właściciele przebudowali pałac na neogotycką rezydencję, której wygląd przetrwał do dzisiaj. Po wojnie posiadłość przejęła Armia Czerwona, a następnie utworzono tu biura i mieszkania dla członków PGR-u. W latach siedemdziesiątych XX wieku pałac przekształcono w ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy. Rezydencję ponownie sprzedano i zaczęto organizować tu obozy dla młodzieży. Obecna właścicielka opuszczonego pałacu nie interesuje się obiektem, który z roku na rok coraz bardziej niszczeje.