Podkarpackie – opuszczone miejsca

cerkiew BS opuszczona
cerkiew ma
opuszczona cerkiew p
cerkiew nt

przetwórnia owoców i warzyw

kaplica neogotycka
opuszczona cerkiew on