Pstrąże – opuszczone poradzieckie miasto

Powstanie Pstrąża datuje sie na początek XIV wieku. Pięć stuleci później Pstrąże zostało zniszczone podczas pożaru, a następnie w XX wieku zaczęto przebudowywać osadę na potrzeby armii niemieckiej. Wybudowano w Pstrążu wówczas stajnie oraz koszary, a po I wojnie światowej dobudowano wiadukt kolejowy i most drogowy. Po II wojnie światowej Pstrąże znajdowało się w granicach administracji radzieckiej i pozostawało w nich aż do lat 90. Obecnie jest to teren wojskowy przylegający do poligonu. W opuszczonym mieście co jakiś czas prowadzone są ćwiczenia jednostek specjalnych z użyciem ostrej amunicji oraz straży pożarnej. W 2015 wojsko wyburzyło jedne z najpopularniejszych opuszczonych miast w Polsce