Sanatorium

Na początku II połowy XIX wieku uruchomione zostało pierwsze na świecie specjalistyczne sanatorium dla chorych na gruźlicę. Stosowano wówczas nowoczesną kurację klimatyczno-dietetyczną. Na wzór polskiego sanatorium zbudowano podobne w szwajcarskim Davos. Uzdrowisko posiadało swoją pocztę oraz telefony. W związku z tym nie należał do tanich. Pod koniec XIX wieku w uzdrowisku przybywało nawet ponad 700 kuracjuszy. Na przełomie XIX oraz XX wieku było to jedne z najpopularniejszych sanatoriów w Europie, gdzie goszczono pacjentów z Holandii, Szwecji, Rosji, a nawet z Ameryki Północnej. Po II Wojnie Światowej postanowiono zmienić profil sanatorium na uzdrowisko przeciwgruźlicze. Leczono wówczas również choroby dróg oddechowych. Do lat 50. XX wieku był to jeden z największych kurortów leczenia chorób płuc w Polsce. W latach 70. ubiegłego wieku podjęto próbę przekształcenia obiektu w ośrodek sportów zimowych. Na początku XXI wieku uzdrowisko kilkukrotnie podpalano przez co jego stan drastycznie się pogorszył. Obecnie obiekt jest w rękach Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ, która podjęła próbę jego remontu. Planowane jest utworzenie w tym miejscu Międzynarodowego Laboratorium Kultury.