Śląskie – miejsca opuszczone

opuszczone kino
szpital rc
Sanatorium dziecięce
pałac k
fabryka porcelany
Liceum
ośrodek wczasowy m
kopalnia
pałac r.
cementownia
hutastacja rozrządowa