Ukraina – opuszczone miejsca

Czarnobyl
wysiedlone wioski w Strefie

miasto prypeć