Zbór Ewangelicki

Zamek wzniósł Henryk III w XIII wieku. Budynek doznał pierwszych zniszczeń podczas wojny husyckiej w XV wieku, kolejnych podczas wojny trzydziestoletniej. Po tych wydarzeniach zamek nie został już odbudowany. Dopiero w połowie XVIII wieku na gruzach dawnego zamku wybudowano kościół (zbór) ewangelicki. Pod koniec XIX wieku dobudowano neogotycką dzwonnicę, a sam obiekt odrestaurowano na początku XX wieku. W czasie II wojny światowej zbór został ponownie uszkodzony. Istnieją przekazy o ukrytych przez Niemców skrzyniach z niewiadomą zawartością w podziemiach pod wieżą. W latach 90. zbezczeszczono ponad 20 zmumifikowanych zwłok leżących w krypcie pod kościołem. Niemal wszystkie zwłoki zostały pozbawione głowy, a ciało dziecka rozczłonkowano i przebito kołkiem. Dokonali tego złodzieje szukający w sarkofagach kosztowności. Mumie złożono w masowej mogile pod zamkiem. Obiekt jest stopniowo rozkradany z drewnianych elementów. Mieszkańcy zbierają je na opał. Kościół zabezpieczono poprzez wyburzenie zabytkowej klatki schodowej… Miejscowi konsekwentnie nie poprzestali zniszczenia – postawili sobie drabinę.