Bocznica kolejowa

Dość spora bocznica kolejowa, w skład której wchodziła wieża ciśnień, stanowisko nawęglania parowozów oraz pozostawione na bocznicy pociągi i wagony. Na terenie znajduje się również lokomotywownia i wagonownia. Obecnie teren słabo wykorzystywany przez PKP.