Browar Anstadta

Wybudowany na początku XX wieku przez Karola L. Anstadta. Po II wojnie browar włączono w skład Zakładów Piwowarskich. Zakład istniał niemalże do końca ubiegłego wieku. Część budynków została wyburzona jednak zachowała się jeszcze słodownia, której planowane jest wkomponowanie w kompleks budynków mieszkalnych.