Cerkiew D.

Cerkiew D.

Orientowaną świątynię postawiono w I połowie XIX wieku obok dzwonnicy z 18. stulecia. We wnętrzach znajdował się kiedyś ikonostas z XVIII wieku. Po wojnie cerkiew użytkowana była przez Kościół rzymskokatolicki. W latach 60. – 80. ubiegłego wieku świątynia doczekała się szeregu modernizacji oraz renowacji. Pech chciał, że niedługo potem w cerkwi wybuchł pożar… Ponownie wyremontowano świątynię, jednak kilka lat później, po wybudowaniu nowego kościoła, cerkiew została opuszczona i w zasadzie w niezmienionym stanie stoi do dziś.