Cerkiew MA

cerkiew MA

Cerkiew wybudowano na początku XVIII wieku. W II połowie XIX wieku wnętrze pokryto polichromią. Ponad 50 lat później cerkiew przebudowano, dodając m. in. większy babiniec. Kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, świątynię przejął Kościół rzymskokatolicki, który użytkował ją do końca XX wieku. Następnie po wybudowaniu nowego kościoła, cerkiew została opuszczona. Elementy pierwotnego wyposażenia zachowały się szczątkowo…