Cerkiew P.

cerkiew P.

Zanim w XIX wieku wzniesiono obecną cerkiew, na jej miejscu stały wcześniej dwie świątynie. Budowa rozciągnęła się w czasie i trwała w sumie kilkadziesiąt lat. Cerkiew zbudowana jest głównie z drewna sosnowego i dębowego. Pod koniec 19. stulecia świątynię rozbudowano o chór. W podobnym czasie postawiono również dzwonnicę. Początek XX wieku był dla cerkwi czasem rozkwitu – dobudowano kopułę z latarnią, dach pokryto cynkową blachą, zaś wnętrze pokryto polichromiami. Druga połowa ubiegłego wieku również przyniosła wiele zmian – przeprowadzono remont, dobudowano salkę katechetyczną oraz dokonano kilku mniejszych modernizacji. W świątyni zachowały się pojedyncze obrazy i ikony z XIX wieku oraz częściowo ikonostas. Reszta wyposażenia znajduje się w okolicznych muzeach. Cerkiew zamknięto kilkanaście lat temu.