Dom Japoński

W zasadzie nie wiadomo skąd dokładnie taka nazwa, ale pod taką pozycja widniał budynek w ewidencji projektowej firmy, która opracowuje koncepcję dla terenu po byłym zakładzie. Prawdopodobnie była to willa fabrykanta albo budynek administracyjny. Stanowił część Chłodni (drugiej pod względem wielkości w Polsce) wybudowanej pod koniec XIX wieku, potem przebudowanej w latach 40. XX wieku. Chłodnia miała swoją bocznice kolejową. Po wojnie fabryka produkowała lód i zajmowała się magazynowaniem mrożonek. Swego czasu produkcja wynosiła 100 ton lodu dziennie, ale podobno była w stanie wyprodukować nawet do 300 ton. Fabryka zaopatrywała Wystawę Ziem Odzyskanych (1948 r.) w mrożonki, lody oraz napoje mrożone. Obecnie są plany by w tym miejscu powstało osiedle apartamentowców.