Elektrociepłownia

Elektrociepłownię wybudowano w latach 50. ze względu na zwiększające się zapotrzebowanie na ciepło. Lokalizację zakładu dokładnie przemyślano, gdyż w okolicy planowano budowę osiedli mieszkaniowych. Pierwszy kocioł zaczął swoją pracę 2 lata po rozpoczęciu budowy, jednak dopiero po 4 latach elektrociepłownia zaczęła działać w pełni. Teren zakładu wynosi niemal 20 ha, a w szczytowym momencie pracowało tu ponad 600 ludzi. EC wyróżniała się dwoma ponad 60 metrowymi chłodniami kominowymi – największymi tego typu budowlami w mieście. Kotłownia mieściła 9 kotłów wysokich na 25 metrów, czyli tyle ile mierzą 10 piętrowe bloki. Elektrociepłownia produkowała nawet 600 ton pary na godzinę, zużywając 400 ton węgla dziennie. Zakład miał własną studnię głębinową, z której czerpano wodę do kotłów. Mówi się, że ogrzewano wówczas nawet 600 m3 wody na godzinę. Jako ciekawostkę warto dodać, że w elektrociepłowni nakręcono sceny do seriali „Komisarz Alex” oraz „Stawka większa niż życie”.

Z końcem marca 2015 roku wyłączono wszystkie urządzenia produkujące ciepło. W maszynowni i kotłowni zawyły wówczas syreny, oznajmiające wygaszenie zakładu. Decyzja o wyłączeniu elektrociepłowni podyktowana była stale zmniejszającym się zapotrzebowaniem na ciepło. Nowoczesne budowle wykorzystują technologie pozwalające oszczędzać energię, dodatkowo starsze budynki są stale remontowane i ocieplane. Obliczono, że dwie pozostałe elektrociepłownie wystarczą do ogrzania miasta. Dodatkowym powodem były nowe przepisy ochrony środowiska, które EC nie spełniała. Warto nadmienić, że wyeksploatowanie maszyn było bardzo znaczne. Kotły parowe były przeznaczone na 200.000 godzin pracy, a przepracowały o ok. 1/4 czasu więcej. Opuszczona elektrociepłownia była najstarszym zakładem produkującym ciepło w mieście. Obecnie zabudowania fabryki wystawione są na sprzedaż i czekają na nowe pomysły zagospodarowania.