Huta stali

huta stali

Zakład wybudowano w 1881 roku Walcownia Żelaza i Rurkownia, której właścicielem był Huldczyński oraz jako huta Katarzyna należąca do koncernu Zjednoczone Huty Królewska i Laura. W 1895 roku na terenie huty Katarzyna wybudowano dwa ogromne piece martenowskie. W 1897 roku Rurkownię w Sosnowcu przekształcono w spółkę akcyjną „Towarzystwo Akcyjne Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza”. Fabryka składała się z 3 hal produkcyjnych, warsztatów mechanicznych, ślusarskich,odlewni, kuźni, magazynu wyrobów gotowych, kotłowni z maszynownią i biura.

9 lutego 1905 roku pracownicy huty Katarzyna brali udział w krwawo rewolucji, którą stłumiono. W latach 1920 – 1939 oba zakłady produkujące dotychczas zbliżony asortyment zaczęły się specjalizować:

  • huta Katarzyna w toczeniu walców
  • Towarzystwo Akcyjne Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza w produkcji rur

W rurkowni Huldczyńskiego rozpoczęto produkcję rur bez szwu. W 1938 w hucie Katarzyna wybudowano piece stalownicze. W czasach II wojny światowej rozebrano jeden z wielkich pieców w hucie noszącej wtedy nazwę Osthutte. Po II wojnie światowej zmieniono nazwę zakładu na huta Sosnowiec. W 1961 w połączono oba zakłady tworząc hutę im. Buczka. W 1995 roku, w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji, Huta im. M. Buczka została przekształcona w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa i przyjęła nazwę Huta Buczek S.A..

Od 1995 do 2003 r. z Huty Buczek S.A. wyodrębniono kilka mniejszych jednostek oraz nadrzędną Technologie Buczek S.A. Z początkiem 2018 roku hale produkcyjne dawnej huty stali zostały rozebrane.

Źródło: wikipedia.org