Kaplica Cmentarna

Kaplicę w stylu neogotyckim wybudowano w latach 10. XX wieku. Znajduje się na terenie starego cmentarza z początku XIX wieku. Nekropolia dawniej znajdowała się poza granicami administracyjnymi miasta oraz była znacznie większa. Był to cmentarz chrześcijański, ale chowano tu również wojskowych. Do lat 30. minionego wieku znajdowało się tam ponad 600 nagrobków. Pochówków zaprzestano po podniesieniu się wód gruntowych w latach 30. Obecnie cmentarz, jak i kaplica niszczeje.