Klasztor „Mont G.”

klasztor mont g

Klasztor wybudowano na przełomie XIX oraz XX wieku. W latach 60. służył jako miejsce modlitw. Opuszczony na początku XXI wieku. W dawnych budynkach klasztoru planuje się utworzyć apartamenty dla starszych osób. Obecnie rozpoczeły się już prace rewitalizacyjne.