Kopalnia O.

opuszczona kopalnia w Czechach

Osada górnicza założona została już w XV wieku. Wydobywano tu głównie rudy metali. Po II wojnie światowej wszczęto badanie geologiczne, by kilkadziesiąt lat później podjąć decyzję o budowie zakładu górniczego. Po kolejnych kilkudziesięciu latach pracy kopalnię zamknięto z powodu zalania podziemnych chodników.