Kopalnia S

 

Kopania zawdzięcza swoje istnienie odkrytym w XVIII wieku pokładów węgla kamiennego. Wybudowana w XIX wieku. Początkowo kopalnia przechodziła „z rąk do rąk”. Pod koniec XIX wieku udało się osiągnąć głębokość wydobycia 150 metrów, uzyskiwano wówczas ponad 2,5 tony surowca. Kilkanaście lat później kopalnię zmodernizowano, dobudowano drugi szyb oraz dodano maszyny parowe i pompy, dzięki czemu zwiększono wydobycie aż do 400 tys. ton, przy niemal 1200 pracownikach. Kopalnia radziła sobie bardzo dobrze, aż do wybuchu I Wojny Światowej, kiedy to jej zyski zmalały. W latach 10. XX wieku kopalnia mogła poszczycić się wydobyciem na poziomie ponad 800 tys. ton. W latach 20. liczyła już ponad 2200 pracowników, którym oddano do użytku: szpital, domy mieszkalne oraz szkoły, a nawet bibliotekę. Przedsiębiorstwo było w pełni nowoczesną i bezpieczna kopalnią. W latach 80./90. XX wieku kopalnię zamknięto ze względu na procesy transformacyjne kraju. Ostatnią tonę surowca wydobyto tutaj w 1996 roku…