Kościół ewangelicki J.

kościół J.

Kościół z XIII wieku. Niedługo po wybudowaniu został przekazany w ręce Cystersów. Ród pierwotnych właścicieli kościoła mieli świątynię w posiadaniu do połowy XVI wieku. Kolejnymi właścicielami kościoła był ród z Saksonii, który władał włościami do XVIII wieku. Na początku XVI wieku wybudowano ambonę z figurą m. in. Mojżesza, organy oraz nakryto wieże świątyni metalowym hełmem. Na wieży dobudowano zegar. W świątyni znajduje się również średniowieczna płyta nagrobna. Cystersi zatrudniali kilku muzyków, którzy codziennie mieli grać hejnał z wieży kościoła. W II połowie XVI wieku postawiono kamienną chrzcielnicę. W XIX wieku świątynię przebudowano w stylu neogotyckim, zaś niemal 100 lat później, ponownie ją odnowiono. Po wojnie kościół został opuszczony, a większość epitafiów stała się niewidoczna… Na szczęście, prawdopodobnie niedługo kościół doczeka się remontu.