Kościół ewangelicki P.

W swej długiej historii kościół był kilkukrotnie uszkodzony, jednak za każdym razem przywracono mu dawny blask. Aż do teraz, gdy od dekad niszczeje… Świątynia wymaga pilnego remontu, ale gminie brakuje funduszy na jego odbudowę.