Kościół R.

Wzniesiona na przełomie XIV oraz XV wieku świątynia. Wzmianka o kościele w tym miejscu pochodzi już z końca XIII wieku. Kościół spłonął pod koniec II Wojny Światowej, następnie dwie dekady później odbudowany, gdzie służył parafianom, aż do końca lat 80, kiedy to wysiedlono wieś ze względu na skażenie środowiska przez hutę miedzi. W świątyni znajdował się ołtarz oraz ambona z początków XX wieku oraz dzwon z końca XV wieku. Przykościelny cmentarz otacza XVI-wieczny mur oraz Kaplica Góry Oliwnej.