Kościół SJ

Kościół SJ

Świątynię na palnie ośmioboku wzniesiono w drugiej połowie XVIII wieku i służyła ewangelikom, aż do końca II wojny światowej. Kościół wciąż posiada oryginalne empory oraz ołtarz z czasów budowy świątyni. Budynek ucierpiał podczas tzw. Powodzi Tysiąclecia, podczas której kościół zalała woda o wysokości kilkudziesięciu centymetrów. Miejscowa społeczność starała się ratować kościół i bronić go przed powodzią, jednak na niewiele to się zdało. Miejmy nadzieję, że zabytkowy kościół w końcu doczeka się remontu.