Kościół W.

 

Klasycystyczny kościół z początków XIX wieku. Opuszczony z powodu przesiedlenia wioski ze względu na skażenie środowiska przez pobliską hutę.