Kościół Z

Świątynię wybudowano pod koniec XIX wieku. Kościół został opuszczony przez niemieckich wiernych po wyzwoleniu Polski po II wojnie światowej. Wiadomo, że dzwon z wieży przeniesiono do pobliskiej parafii, gdzie służy do dnia dzisiejszego. Świątynię wraz z pastorówką wpisano do rejestru zabytków.