Łaźnia kolejowa

Budynek socjalny opuszczonego zakładu kolejowego.