Lubuskie – opuszczone miejsca

opuszczona przychodnia
pałac S
fabryka nici