Pałac B-z

Pałac wybudowano w połowie XVIII wieku, jednak swój obecny kształt uzyskał dopiero na początku XX wieku. Do barokowej budowli przylega park ze stawem. W czasie II wojny światowej pałac przeszedł w posiadanie państwa niemieckiego ze względu na duże koszty utrzymania dla ówczesnego właściciela. Po wojnie obiekt służył oświacie. Początkowo znajdowała się w nim szkoła rolnicza, następnie zakład wychowawczy, ośrodek wychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo, ośrodek dla trudnej młodzieży.