Pałac B.

Obecny pałac stoi na podstawie rezydencji rycerskiej z początków XVI wieku. Następnie przebudowano go w drugiej połowie XVII wieku, powiększając o południową cześć. Początkowo pałac posiadał wieżę i szczyty. Południowa, północna i wschodnia elewacja zachowały dekoracje płycinowe z drugiej połowy XVII wieku. Zaś kamienny, zdobiony portal pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Pałac przebudowywano dwukrotnie: pierwszy pod koniec XIX wieku oraz drugi na początku XX wieku. Po wschodniej stronie znajduje się XIX-wieczny park wraz z grobowcem założyciela pałacu.