Pałac G.

Eklektyczny pałac z XIX wieku stojący na miejscu wcześniejszego XVI-wiecznego zamku, który podczas wojny trzydziestoletniej został częściowo zniszczony. Był to budynek o planie zbliżonym do podkowy z wieżą w północno-wschodnim narożu oraz otwartym dziedzińcem. W XIX wieku dobudowano skrzydło, likwidując tym samym dziedziniec wewnętrzny. Pałac wzbogacono o dobudówki, ganki oraz zmodernizowano wnętrza. Ze względu na wielokrotne przebudowania pałac nosi cechy zarówno gotyku, renesansu jak i klasycyzmu. Przed wejściem znajdziemy długi most nad suchą fosą. Pałac otacza park ze stawem. W latach 70. XX wieku należał do PGR-u i był częściowo zamieszkany. W latach późniejszych był fragmentarycznie remontowany, jednak przed pełną renowacją nieznany sprawca podpalił pałac. Z tego powodu zrezygnowano z prac remontowych. Od 1998 pałac stoi i niszczeje z roku na rok…