Pałac R.

Pałac został wzniesiony w XIX wieku przez właścicieli tamtejszych ziem, później przebudowany na rezydencję neobarokową. Po wojnie dobra przeszły na rzecz Państwa i przekształcono pałac w siedzibę PGR. Co prawda budynek przetrwał czasy komunizmu w dobrym stanie, jednak obecnie, jeśli nie zostaną podjęte prace remontowe, pałac obróci się w ruinę. Rezydencję otacza malowniczy park oraz oficyna wraz z zabudową gospodarczą.