Pałac Rz.

pałac Rz.

2014

2015

Pałac w stylu renesansu francuskiego wybudowano w latach 20. XX wieku dla właściciela tamtejszych ziem, z przeznaczeniem na letnią daczę. Po II Wojnie Światowej rezydencja przeszła na rzecz państwa. Pałac pełnił wówczas rolę szkoły, w późniejszym czasie utworzono również biura oraz internat. W latach 80. pałac strawił pożar, po którym podjęto próbę renowacji. Ta szybko została zaniechana, w wyniku czego pałac zaczął popadać w ruinę.