Port Miejski

Ze względów na szybką rozwijającą się gospodarkę, powstanie sieci dróg oraz kolei postanowiono wznieść Port Miejski, Nastąpiło to w XIX wieku, a powierzchnia całej planowanej inwestycji wynieść miała 37 ha. W ramach Portu zbudowano 5 magazynów, place składowe, dźwigi, suwnice oraz bocznice kolejowe. W późniejszym czasie dobudowano elewator zbożowy, a sam obiekt stał się wzorem ówczesnych niemieckich architektów. Port Miejski był wielkim wyzwaniem, ale zarówno nowym doświadczeniem w dziedzinie logistyki, jak i architektury. Wyładowywano najczęściej węgiel, tłuszcze, cukry, oleje. Niestety obiekt niszczeje, a na początku XXI wieku doszło do pożaru jednego z magazynów.