Restauracja „Bastion”

Posiadłość wybudowano pod koniec XIX wieku i służyła jako budynek mieszkalny. Restaurację otwarto dopiero w latach 50. XX wieku i niemalże od razu zasłyneła z serwowanej tam dziczyzny. Rozkwit lokalu nastąpił w latach 70. kiedy to gośćmi restauracji były znane osobistości, w tym jeden z bossów ówczesnej Mafii Pruszkowskiej. Ostatnie lata funkcjonowania tej gastronomii były bardzo słabe i na początku XXI wieki postanowiono zamknąć lokal.