Sanatorium Mountain View

Sanatorium Mountain View

Szpital wybudowano w połowie XX wieku, w urokliwej i spokojnej miejscowości w górach. Miała to być placówka przeznaczona dla pacjentów cierpiących na choroby układu oddechowego. W szpitalu znajdowało się prawie 200 łóżek. W latach 80. zamknięto placówkę chorób pulmonologicznych i pacjentów przetransportowano do innej lecznicy. W danym szpitalu postanowiono utworzyć dom opieki, w którym mieszkało niemal 100 seniorów. Z początkiem XXI wieku zamknięto ośrodek. Były natomiast plany utworzenia z kolej szpitala rehabilitacyjnego, jednak pomysł nigdy się nie ziścił. Pacjentów przeniesiono i opuszczono placówkę. Po latach postanowiono utworzyć w tym miejscu szpital kwarantannowy i laboratorium chorób zakaźnych, jednak z powodu ogromnych kosztów oraz kontrowersyjnej przydatności obiektu, porzucono wszelkie plany rewitalizacji. Sprzęt w dawnym szpitalu pulmonologicznym wystawiono na sprzedaż.