Ostrość w fotografii

ostrość w fotografii

To podstawowy parametr w fotografii – warunkuje wykonanie dobrego zdjęcia oraz kształtuje plastykę zdjęcia i jego kompozycję. Pisząc o ostrość trzeba nadmienić, że chodzi tu o ostrość optyczna, czyli z ang. focus, czyli ogniskowanie. Niektórzy mylą tę wartość z ostrością (wyrazistością) zdjęcia. Czym jest ogniskowanie? O ostrości obszaru możemy mówić gdy światło od niego odbite, […]