Więzienie dla kobiet

wiezienie

Więzienie znajduje się w dawnym, średniowiecznym zamku. Pod koniec XIX wieku postanowiono, część zamku przeznaczyć na więzienie. Z tego powodu kilka lat później zmodernizowano budynek, dobudowując kilka pięter. Początkowo był to zakład karny z przeznaczeniem dla kobiet. Dopiero w XX wieku utworzono oddział męski oraz oddział więźniów politycznych. W Dwudziestoleciu Międzywojennym część więźniów z aresztu wysłano do obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec. Podczas II Wojny Światowej przetrzymywano tutaj robotników przymusowych, którzy za dnia pracowali w okolicznych fabrykach i gospodarstwach. W czasach NRD trzymano tutaj więźniów politycznych. Pod koniec XX wieku zakład karny zamknięto. Opuszczony zamek wielokrotnie był sprzedawany kolejnym inwestorom.