Wiszące tory

Linię kolejową oddano do użytku pod koniec XIX wieku. Przez prawie 100 lat jeździły tędy pociągi osobowe i towarowe. Dopiero pod koniec XX wieku linię zamknięto. Nasyp z torami oraz wiadukt kilkukrotnie podmywała wezbrana w rzece woda, co spowodowało obsunięcie się ziemi. Gmina chce wyremontować linię kolejową i puścić ponownie pociągi.