Wytwórnia wódek

Fabryka wzniesiona w 1865 roku przez wybitnego wówczas architekta B. Steckla. Na terenie zakładu znajdowały się: stajnie, wozownie i budynki produkcyjne zamknięte w czworobok. Manufaktura charakteryzuje się wieżą zegarową oraz rzeźbą kobiety wkomponowanej w budynek. Wszystkie wejścia do środka zostały dokładnie zamurowane. Istnieją legendy, że pod zakładami ciągną się podziemne magazyny, w których nadal znajdują się beczki pełne alkoholu.