Zakłady chemiczne R

Fabryka powstała jeszcze w XIX wieku i produkowała nowoczesny rodzaj cementu. Następnie po wybuchu II wojny światowej, zakłady brały udział w procesie obróbki rudy boksytu dla przemysłu zbrojeniowego Nazistów. Dopiero kilka lat po wojnie wznowiono produkcję, jednak tym razem wytwarzano tu fosforany i pasze dla zwierząt hodowlanych. W latach 70. zmodernizowano zakłady, dobudowując kolejne dwa piece. Fabrykę zamknięto pod koniec XX wieku, ze względu na gwałtowny spadek sprzedaży spowodowany przemianami ustrojowymi. Obiekt ogrodzono drutem kolczastym. Opuszczony kompleks chemiczny posłużył kilkukrotnie za plan filmowy dla produkcji takich jak: „Wróg u bram” czy „Obrońcy skarb”, kiedy to na planie filmowym spotkać można było choćby George’a Clooney’a. Ciekawostką również jest fakt, że Rammstein nagrywał tu sceny do kilku swych teledysków.