Zakłady Chemiczne

Fabryka powstała pod koniec lat 40. XX wieku i zajmowała się produkcją kwasu siarkowego. To, a nie inne położenie zakładów podyktowane było bliskością złóż anhydrytu oraz gipsu. Zakłady zbudowano na pozostałości poniemieckiej huty miedzi. W latach 60. oraz 70. ubiegłego stulecia wybudowano instalację umożliwiającąrównież produkcję  kwasu fosforowego. Nadmienić należy, iż zakłady te były jedynym w kraju producentem trójpolifosforanów sodowych, głównego składnika detergentów. Na początku XXI wieku ogłoszono upadłość fabryki. Od tego czasu przedsiębiorstwo zostało pozostawione na pastwę złodziei i złomiarzy.